A kusur?

– Tepih servis?

– Da. Izvolite!

– Imam jedan tepih za pranje.

– U redu. Dolazimo.

– Kada će biti opran?

– Za dva do tri dana.

Desetog dana pozvah servis.

– Da li je opran moj tepih?

– Kad ste ga dali na pranje?

– Pre deset dana.

– Da li ste sigurni da ste ga dali u naš servis?

Stanka..brojim do deset.

– Pored toga što ste tako ekspeditivni, vi ste i vickasti.

– A da! Donećemo tepih.

– Prezadovoljna sam vašom uslugom. I brzinom i kvalitetom. Doviđenja prijatno.

– A kusur? Mislim da platite?

– A da! Umalo da zaboravim.

– Kad bude trebalo, pozovite.

– Naravno, Limburga meseca.

 

2 thoughts on “A kusur?

Leave a Reply to Pixel Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s