S C E N A

Izgladiti odnose uz večeru, kažu iskusni, da može. Ne mislim tako, ali pristah. Bilo je rano, restoran prazan, odgovaralo je. Nisam želela nikog blizu. Otvorila sam jelovnik, formalno, jer znam šta hoću. Prišla je muzika. Zasviraše neku neprimerenu pesmu. Situacija neće biti popravljena, već vidim scenu. Čašu od vermuta ispraznih, da sve kad dođe bolje svarim. Muziku sam ignorisala. Stigla je večera. Poče violina. Pogledom sam potražila pomoć. Ne nađoh je. Ovde više nema ništa. Ustadoh.

“Muzika uz večeru je uvreda i za kuvara i za violinistu!”

Dok sam izlazila osetila sam apetit. Valjda od vermuta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s