M U Z I K A

Prave reči u pravom trenutku, mogu postići mnogo, ali prava muzika postiže više. Ona dopire do najtananijih niti duše koje tada trepere u njenom ritmu. Muzika objašnjava, voli, prašta, moli, ljuti se, raduje, leči, ispiriše… Prava muzika je ključ koji rešava najkomplikovaniji lavirint.

Kada nedostaju reči, tu je muzika. Znati govoriti muzikom je poseban dar, koji razumeju samo slične duše, kako kaže Niče, pritisnute srećom. Ako bi se ljudi sporazumevali samo muzikom, možda nesporazuma nikada ne bi ni bilo.

 

“Kada muzika dopre do ušiju onog koji voli, on misli: “Ona govori o meni, govori umesto mene, ona sve zna!” Fridrih Niče

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s