T I Š I N A

“Pravoj ljubavi se predajemo samo zbog osećanja koja u nama izaziva, bez interesa, isključivo zbog emotivnog davanja. Slična osećanja u nama izaziva i neko umetničko delo. Ono za nas ima vrednost na osnovu emocija koje u nama budi, zbog našeg doživljaja tog dela. Zato je objekat ljubavi umetničko delo. Uzvišeno, savršeno, jedinstveno. Čista emocija!”
“Čini mi se da preteruješ. Ne postoji savršenstvo u ljubavi kao u umetnosti. Mislim da tvoje poređenje nije tačno.”
“Ako je čovek taj koji stvara umetnost, i taj koji voli, zašto ne bi postojalo savršenstvo u oba slučaja?”
“Umetničko delo se stvara u trenucima uzvišene inspiracije i emocija, koje i kod posmatrača izaziva, i to je ovekovečen trenutak. Zato je savršeno. Ljubav je proces. Povezana je sa vremenom. Kroz njega se menja. Ima uspone i padove, samim tim nije savršena.”
Zamislila se.
“Ja želim da bude savršena.”
“Razlika je između želeti i biti.”
“Tako govoriš jer ne veruješ u savršenstvo ljubavi.”
“Moguće…”
Ćutali su.
Nebo je bilo plavo.
Tišina je bila savršena.

B O J E

“Od bola koji mi zadaju ljudi vraćajući mi zlo za dobro ja više ne osećam ništa.
Ne mogu više da volim, a nisam nikad naučio da mrzim.
Kako je moguće živeti i ne osećati ništa?”

“To je privid.
Tvoja hipersenzitivna duša nije mrtva.
Ona je samo prinuđena na hibernaciju.
Postala je nedostupna za ljude da je više ne bi ranjavali.”

“Ja mislim da je mrtva.”

“Varaš se.
Veruj mi, živa je.
Doći će vreme kada ćeš se uveriti.
Neko poseban će ti pokazati sve boje ovoga sveta.”

“Želim da ti verujem.”

Pustila je muziku.
Prefinjena melodija dodirivala je najtananije niti duše.
Osećala je da treperi.
Suze su joj zamaglile pogled.
On je sedeo zagledan u daljinu.

“Nešto mi magli pogled i osećam da mi srce kuca drugačije.”

“Muzika ti pokazuje da osećaš.”
“Ti si mi pokazala da mogu opet da osećam.
Oči ti se prelivaju u svim nijansama smeđe.
Pokaži mi,
želim opet da vidim sve boje života.”

 

LES COULEURS

« Je ne ressens plus la douleur causée par ceux qui m’ont fait du mal pour le bien que moi je leur ai fait. Je ne peux plus aimer mais je n’ai jamais appris à mépriser. Comment peut-on vivre sans rien ressentir ? »

« C’est une illusion. Ton âme hypersensible n’est pas morte. Elle est simplement contrainte d’hiberner.
Elle est devenue inaccessible pour ne plus être blessée. »

« Moi, je pense qu’elle est morte. »

« Tu te trompes. Crois-moi, elle est vivante. Le temps viendra où tu en seras convaincu. Quelqu’un de spécial te montreras toutes les couleurs de ce monde. »

« Je désire te croire. »

Elle mit la musique…
Une mélodie magnifique qui touchait la plus petite parcelle d’âme.
Elle se sentait frémir. Les larmes voilaient son regard.
Lui assis regardait au loin…

« Quelque chose embrume mon regard et j’ai le cœur qui bat différemment. »

« La musique montre que tu as des émotions. »
« Tu m’as montré que je pouvais à nouveau ressentir. Tes yeux sont remplis de toutes les nuances de brun.
Montre-moi. Je désire à nouveau voir toutes les couleurs de la vie. »

L O G I K A

Ona: “Mi ne možemo koristiti druge da bi postigli nešto za sebe.”

On: “Svako od nas na svoj način doživljava i shvata svet.”

Ona: “Čovek ne može da razume sam sebe, kako onda može da razume druge i svet?”

On: “Razume ga na svoj način pa tako i postupa, rekao sam ti.”

Ona: “Ipak to nije opravdanje. Valjda postoje neka pravila iznad shvatanja.”

Pokušala je da razume, ali joj nije polazilo za rukom.
Činilo se da što više razmišlja sve joj je nejasnije.
Shvatila je da ona nije odredila to da će ga zapaziti.
Desilo se bez njene volje.
Zašto je baš zapazila njega?
Zašto je baš zapazio nju?
Nije bilo logike.
Ništa se nije ni u šta uklapalo.
Osećala je da su ono što i jednom i drugom treba: čvrsto uporište odakle mogu pomeriti svet.

U Z R O K

On: “Ako svako dešavanje ima neki uzrok, onda postoji i za to što svaki dan mislim na tebe.”

Ona: “To što očekuješ da se jedna stvar dogodi nakon druge je u tvojoj svesti i povezano je sa navikom.”

On: “Razmišljam o uzroku i očekujem. Nejasniji mi je uzrok od očekivanja.”

Ona: “Očekivanje te uvodi u zabludu zbog navike da svaki dan misliš o meni.”

On: “Navika da mislim jeste proizvela očekivanja koja su me uvela u zabludu, ali kad otkrijem uzrok znaću zašto.”

Ona: “Nemoguće je za to otkriti uzrok.”

On: “Moguće je jer postoji.”

Razmišljala je o uzroku, o očekivanjima, o njemu…Nemati predubeđenja. Ne robovati predrasudama. O sopstvenoj inicijativi koja upravlja onim što činimo, kažemo…

Borovina i so

“Slušaj, preduzimaj nešto, ja gubim inspiraciju, a izdavač čeka!”
Nije razumela šta govori, i ko šta tu treba da preduzme.
Šta očekuje?
Ono što joj je trenutno palo na pamet bilo je da rezerviše karte.
“Kako ja mogu biti odgovorna za tvoju inspiraciju?”
Nije vredelo raspravljati se.
“Pakuj se!”

Već je bila noć kada su stigli.
More je blistalo ispod zvezdanog neba.
Miris je bio očaravajuć.
Borovina i so.
Nije mogla da se nagleda te lepote.

Ako ovo ne pomogne, e onda ništa.

Uneo je torbe, i kao da joj se na momenat učinilo da zvižduće:

Sail away with me honey
I put my heart in your hands
Sail away with me honey now, now, now
Sail away with me
What will be will be
I wanna hold you now…

Sve će biti dobro.
Laknulo joj je.

PIN ET SEL

« Ecoute, fais quelque chose, j’ai plus d’inspiration et l’éditeur attend ! »
Elle ne comprenait pas ce qu’il disait, et qui devait faire quoi.
Qu’attendait-il ?
Ce qu’elle voulait à cet instant était de réserver les billets.
« Comment veux-tu que moi, je sois responsable de ton inspiration ? »
Il était inutile de se quereller.
« Fais tes valises ! »

Il faisait nuit quand ils arrivèrent.
La mer scintillait sous le ciel étoilé.
Les senteurs étaient magiques.
Le pin et le sel marin.
Elle ne se lassait pas de cette vision splendide.
Si cela n’aide pas, alors rien ne le fera.

Il apporta les bagages à l’intérieur, il lui sembla soudain qu’il sifflotait :

Sail away with me honey
I put my heart in your hands
Sail away with me honey, now, now, now,
Sail away with me
What will be will be
I wanna hold you now…

Tout ira bien.
Elle était soulagée.

 

D U G A

Nebo se otvorilo.
Kiša je pljusnula.
Nije bilo vremena da se skloni.
Mokra do gole kože trčala je ka nekom zaklonu.
Munje su izvodile svoj moćni ples.
Gromovi su se nadmetali koji će se silnije prolomiti.
Priroda je opet pokazala ko je glavni.
Samo da sačuva živu glavu.
Kako je iznenada počelo, tako je i stalo.
Oblaci su se razilazili.
Iza brda se pojavila duga.
Zastala je.
Sa nje se sve cedilo, ali to sad nije bilo važno.
Duga je bila hipnotišuća.
E, kada bi posle svake oluje sigurno dolazila.
Zazvonila je.
Otvorio je zabrinut, ljut.
“Videla sam dugu.”
Prevrnuo je očima.

 

ARC-EN-CIEL

Le ciel se déchira.
L’averse se mit à tomber.
Pas moyen de se mettre à l’abri.
Trempée jusqu’aux os, elle courut quelque part où s’abriter.
Les éclairs zébraient le ciel dans leurs ballets suprêmes.
Les coups de tonnerre s’enchainaient de plus en plus violemment.
La nature démontra une nouvelle fois qui était le maître.

Elle voulait juste se protéger.
La pluie s’arrêta brusquement comme elle était venue.
Les nuages se dissipèrent.
Derrière la colline apparut un arc-en-ciel.
Elle s’arrêta.
Elle dégoulinait de toute part, mais cela n’avait plus d’importance maintenant.
L’arc-en-ciel l’hypnotisait.
Ah, si après chaque tempête, il pouvait faire son apparition…

Elle sonna à la porte.
Il ouvrit, inquiet, irrité.
« J’ai vu un arc-en-ciel ! »
Il leva les yeux au ciel.

C I LJ

Autobus se tresao.
S vremena na vreme čulo se pucanje poput petarde, valjda od auspuha. Tada bi svi poskočili. Neko čangrljanje periodično se pojačavalo, a onda je počela da se oseća nagorela guma. Vozač kao da vozi boing, samouveren, sa cigaretom dogorelom do filtera na usni pevuši narodnjak sa radija. Pomislih, sve dok ne veže oči biće dobro. Nastavila bih ja da čitam novine, ali imala sam utisak da se paljevina sve više oseća. Pokušala sam da otvorim prozor, samo ta mogućnost nije postojala. Putnici, čini se iz druge dimenzije, svako u svojim mislima.
Nešto snažno puče! Kao iz parne lokomotive zašišta i autobus stade. Tek tad, svi se malo uskomešaše. Par njih izađe sa vozačem napolje.
“Ne može dalje.” Saopšti nam jedan.
Kakav maler, pomislih. Šta sad? Nazad ne dolazi u obzir.
Nekoliko putnika se uputi napred, i ja krenuh za njima polako.
Koliko li još ima do odredišta nisam imala predstavu. To planinsko selo je bilo prilično zabačeno.
Pa zar na prvo javno predstavljanje svojih pesama da kasnim. A lepo su mi govorili, šta ćeš tamo, koga mogu tu da zanimaju tvoje pesme, ili bilo čije. Tvrdoglavo sam verovala da to nije tačno.
Priroda je bila netaknuta, vazduh divan.
Lepota.
Traktor sa prikolicom nas obiđe i stade. Svi se popeše. Pozvaše i mene. Dok smo malo proćaskali, u tome smo i stigli.
Sva sreća imam vremena. Ne kasnim.
Sala Doma kulture je bila poprilično puna. Služili su kuvano vino.
Bila je to nezaboravna premijera u svakom smislu.

 

DESTINATION

Le bus bringuebalait.
De temps en temps, on entendait des éclats comme des pétards, peut-être à cause du pot d’échappement. A chaque fois, on sursautait. Le tintamarre augmentait périodiquement, et soudain on sentit du pneu brûlé. Le chauffeur, tel un pilote de Boeing, sûr de lui, avec une cigarette consumée jusqu’au filtre à la bouche, chantonnait des chansons populaires entendues à la radio. Je pensais, tant qu’il ne se voile pas les yeux, tout ira bien. Je voulais poursuivre la lecture de mon journal, mais j’avais l’impression que l’odeur de brûlé était plus forte. J’essayais d’ouvrir la vitre, mais c’était impossible. Les voyageurs étaient dans une autre dimension, chacun dans sa rêverie.
Quelque chose de puissant explosa ! Comme le sifflement d’une locomotive à charbon et le bus s’arrêta net. Ce n’est qu’à cet instant que tout le monde s’agita. Certains passagers sortirent avec le chauffeur dehors.
« On ne va pas plus loin.» dit l’un d’entre eux.
Quel malheur, pensai-je. Que faire maintenant ? Revenir était impossible.
Des voyageurs partirent en avant et je les suivis lentement.
Quelle distance y avait-il jusqu’à destination je ne me le représentais pas. Ce village de montagne était relativement isolé.
J’allais être en retard à la toute première représentation de mes poèmes. Et pourtant, on m’avait bien dit, qu’est ce que tu vas faire là-bas, qui veux-tu intéresser avec tes poésies, ou celles des autres. Je croyais dure comme fer que ce n’était pas vrai.
La nature était intacte, l’air pur.
Une beauté.
Un tracteur avec sa remorque nous doubla et s’arrêta. Nous montâmes tous. Pendant que nous bavardions, nous arrivâmes à destination.
Quelle chance, j’avais du temps, je n’étais pas en retard !
La salle du centre culturel était quasiment remplie. On servait du vin chaud. C’était une première inoubliable, dans tous les sens du terme.

 

Išta i ništa

Na pitanje: “Kako ste?”
Dikens bi verovatno rekao: “Teška vremena, ali gajim velike nade.”

Između onih koji se drže principa “Sve ili ništa” i onih “Bolje išta nego ništa” na prvi pogled i nema neke razlike.
Prvi nemaju ništa jer žele sve.
Drugi to išta često vide kao ništa jer nije ono što zaista žele.
Ponekad sa išta budu i zadovoljni, obično dok posmatraju ove sa ništa koji čekaju sve: “Bolje mi je i sa išta nego sa ništa.”

Druga strana opet tvrdoglavo se drži svog principa, dok čeka sve. Teši se svojim ništa posmatrajući njihovo išta : “Ma bolje mi je ništa, nego sa išta.”
I tako okreni, obrni i jedni i drugi nisu zadovoljni.

Desi se da se prvi izbore za sve.
Za ono o čemu su sanjali, težili danima i noćima.
Tada se ovima sa išta potpuno izoštri slika.

Kako sad da čovek bude pametan?

Nezgodno je na primer, kad si išta nekome ko ti je sve.

MIEUX QUE RIEN

A la question : « comment allez-vous ? »
Dickens dirait sûrement : « les temps sont durs, mais je nourris de grandes espérances. »

Entre ceux qui se tiennent aux principes du « tout ou rien » et ceux qui se tiennent à celui du « c’est mieux que rien », il n’y a pas de différence au premier regard.
Les uns n’ont rien car ils veulent tout. Les autres voient le mieux comme étant le rien car il ne représente pas ce qu’ils souhaitent vraiment.

Quelquefois, ils sont même satisfaits avec ce mieux, et quand ils observent en général ceux qui n’ont rien et qui attendent tout, ils se disent : « tant mieux, faute de mieux ! »

Les partisans du tout ou rien maintiennent avec entêtement leur position. Ils se consolent en observant les partisans du mieux, et se disent : « je préfère rien que faute de mieux ! »
Et voilà, ils tournent en rond et aucun des 2 camps n’est satisfait.

Il arrive que les uns luttent pour tout, pour leurs rêves qu’ils se sont efforcés d’atteindre jours et nuits.
Alors, tout devient limpide pour les autres qui ne demandent pas mieux…

Dans ces conditions, comment l’homme peut-il être intelligent alors ?

C’est embarrassant, par exemple, d’être mieux que rien pour celui qui est tout pour toi.

 

Z A M I S L I

Dekart je tvrdio da predstava o nečemu savršenom ne može poticati od nečega što je samo nesavršeno. Smatrao je i da između misli i postojanja postoji veza. Što je nešto jasnije u mislima to je sigurnije i njegovo postojanje.

Pikaso je takođe verovao da sve što možeš da zamisliš je stvarno.

Veliki mudrac otac Tadej je znao da “Kakve su ti misli, takav ti je život.”

Da li preterujemo ako verujemo u ovako nešto?

“Kroz umetnost preterivanja izdržati egzistenciju, omogućiti je. Što sam stariji, to više bežim u svoju umetnost preterivanja.” govorio je veliki Bernhard

Kroz preterivanje ogoljavamo stvarnost i prikazujemo je jasnije nego što se ona često shvata.
Kroz preterivanje mi lakše podnosimo stvarnost koja ume da bude surova.
Zamišljamo i ostvarujemo. Stvaramo. Ko nije sposoban da zamisli, nije sposoban ni da ostvari.

IMAGINE

Descartes affirmait que la représentation de la perfection ne pouvait pas découler de quelque chose d’imparfait. Il considérait qu’entre la pensée et l’existence il y avait un lien. Plus quelque chose est précis dans notre esprit plus nous sommes sûrs de son existence.

Picasso pensait également que tout ce qu’on pouvait imaginer était réel.

Le Père Thaddée (Tadej), grand sage orthodoxe, savait que « les pensées que tu as, font la vie que tu mènes. »

Est-ce que nous exagèrons lorsque nous croyons en quelque chose de semblable ?

« L’art d’exagérer est à mon sens l’art de surmonter l’existence. Plus je vieillis, plus je me réfugie dans mon art de l’exagération. » disait le grand Bernhard.

A travers l’exagération, nous exposons la réalité et la présentons plus clairement que ce nous en percevons.
A travers l’exagération, nous supportons mieux la réalité qui peut être cruelle.
Nous imaginons et nous matérialisons. Nous créons. Celui qui est incapable d’imagination, est incapable de création.

R E K A

Bilo je toplo.
Voda je prilično opala.
Reka je delovala mirno.
Zaplivaće. Tako joj je to bilo potrebno. Plivati dok se ne umori. Suprostavljati se struji koja je pored prividne mirnoće bila jaka.
Sa druge obale čula je vrisku mladih, veselih glasova. Divno. Ima vremena za sebe.
Otplivala je uzvodno, legla na leđa i pustila da je reka nosi. Taman će je spustiti do mesta odakle je zaplivala.
Gledala je u nebo.
Ni oblaka, ni ptice. Samo plavetnilo.

Danas je ponovo napravila istu grešku, svesno.
Pitala se koliko će je puta još ponoviti.
Nije imala odgovor.
Volela ga je ludo. On je to znao. Znao i uzimao ono što mu se daje.
Da mene neko tako voli, da li bih i ja samo uzimala bez griže savesti ono što mi se daje?
Nije imala odgovor.

Reka će zauvek teći.
Nebo će zauvek biti plavo.
Pokušala je da se seti šta bi to još moglo biti zauvek…

 

LA RIVIERE

Il faisait chaud.
Le niveau de l’eau avait baissé.
La rivière était paisible.
Elle ira nager. Elle en avait besoin. Nager jusqu’à l’épuisement. S’opposer, malgré le calme apparent, au courant qui était puissant.
Sur l’autre berge, elle entendait des cris joyeux de jeunes gens. Parfait. Elle aurait du temps pour elle. Elle nagea à contre-courant, se mit sur le dos et se laissa portée par les flots de la rivière qui la ramèneraient pile à son point de départ.
Elle regardait le ciel.
Pas un nuage, pas un oiseau. Le zénith.

Aujourd’hui, elle avait commis la même erreur, consciemment.
Elle se demandait combien de fois elle recommencerait.
Elle n’avait pas de réponse.
Elle l’aimait à la folie. Il le savait. Il le savait et saisissait ce qu’on lui donnait.
Si quelqu’un m’aimait autant, est-ce que je prendrais ce que l’on me donne sans culpabiliser ?
Elle n’avait pas de réponse.

La rivière coulera toujours.
Le ciel sera toujours bleu.
Elle essaya de se rappeler ce qui pourrait exister encore pour toujours…