Č K I LJ I

-Interesovanje za nekoga prestaje u momentu kad pomisliš da je gubitnik.
-Da ne možeš da ga upotrebiš.
-Snobizam na delu.
-Beda duše.
-Čovek je sredstvo, a sredstvo cilj.
-Upotreba slabog za promociju lažne humanosti.
-Upotreba uspešnog za promovisanje sebe.
-Gde je istina?
-Ispod taloga laži, beskarakternosti, slave i novca.
-Istina je u rukama gubitnika.
-Zašto novac često isključuje istinu?
-Ko nema šta da izgubi ima ključ istine.
-Dok je delo suštinski dobro, možda treba zažmuriti na detalje. Gledati sa pola oka.
-Misliš zažmuriti na upotrebu čoveka?
“Gledam na to sa pola oka.”
-Kao onaj što ne vidi sve boje. Samo osnovne. Ili dve.
-Nekada je povlačenje manevar da spasaš ostale.
-Priprema za juriš.
-Mirno prihvatanje poraza.
-Posledica ranijih bitaka.
-Zaokret
-Uzmi bolesnog i reklamiraj svoju humanost.
-Uzmi pobednika i izglačaj svoj sjaj.
-Uzmi čoveka, zgužvaj ga i baci.
-Ima li onih koji ne uzimaju, koji zaista pomažu, koji se raduju tuđem uspehu i ne beže od gubitnika?
-Ima.
-Gde su?
-Ne znam, ali osećam da su tu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s