T R E Š NJ E

 

Ležim u mreži i posmatram nebo kroz krošnju, dok mi zrele, kao krv crvene trešnje vise iznad glave. Podižem ruku i sa mlade grane koja se od težine plodova spustila nadamnom, uzimam dve spojene peteljkom i divim se toj besprekornoj jedrini. Kao dete sam ih stavljala na uši i zamišljala da su od dragog kamenja, a ja da sam šumska vila.

Ako ima raja ovo je jedan njegov deo. Čujem detlića kako buši rupu neumoran ne obazirući se na mene. Stopljeni s prirodom podrazumevamo prisustvo jedno drugog. Život ume da da nestvarne momente mira i potpune sreće. Kratki su, ali ih pamtimo ceo život. Mogu da osetim tu slast i jedrinu života dok mu detlić daje takt. Malo se izvijam i berem vezu od desetak na čvrtoj peteljci.

Ovaj proživljen trenutak, i još neke čarobne u sebi nosi, već klasik Amelie.

 

 

B R E S K V A

“Coeur de Fraises (Strawberries)” by Salvador Dali

Ton Telehen je video ljude kroz životinje, a genijalni Salvador Dali ih je video i kao voće. Taj ugao gledanja, prilično neobičan, podstiče na razmišljanje. Koje osobine voća mogu da se pronađu u čoveku, ili koje osobine čoveka možemo da otkrijemo u nekom voću. Zagrizemo jabuku, nezrelu, i kažemo da je kao naš nezreli prijatelj. Ili pogledamo u oči, i kažemo da nas kiselo gledaju.

Sladak, kiseo, gorak, opor…ili boja. Bela kao kokos, crvena kao trešnja… Možda oblik. Gde uspeva. Može da se napiše čitava studija zašto si neko voće.

Kada bi ste morali da se predstavite kao voće koje bi ste bili?

Da moram da se izjasnim kao voće rekla bih: Zdravo, ja sam breskva.