Nezne duse

„Ne mogu se sporazumeti oni koji govore istim jezikom. Sporazumeti se mogu samo oni koji dele ista osećanja.” Rumi

Nezna bica stalno preispituje sebe zbog tudjeg bezobrazluka. 

Sto se vise udubljuju, sve vise ulaze u lavirint iz koga nema izlaza, dolaze do apsurda, do sopstvenog ponistenja. 

Nema svrhe udubljivati se ni u porive zluradih, manijakalnih stvorenja. 

Nastavljas svojim putem. 

Guras svoju pricu. 

Pomognes kome mozes, i ne zaustavljas se preterano. 

Povrsnost je majka srece. 

Mislim na povrsnost u medjuljudskim odnosima, jer dubinsko povezivanje s nekim je retkost, kao kad bi nasao dijamant u rudniku uglja.

Nezna bica ocekuju neznost i paznju koju oni nesebicno poklanjaju i prosipaju oko sebe.

Ljubav, razumevanje, saosecanje…Svakojaka duhovna blaga koja nose u sebi rasipaju kao zvezdani prah i ostavljaju trag. Samo, takva bica su retka. 

Oni nose talente. 

Imaju dar za stvaranje. 

Pravdoljubivi su, raduju se s drugima. 

Placu s drugima. 

Zbog svoje prefinjenosti i tananosti duse, jako su ranjivi. 

Pojacanog senzibiliteta, dotice ih sve. 

Sazimaju se sa okolinom, upijaju , prelivaju. 

Boli ih. 

Ranjava ih. 

A zlo je zlo. 

Ljubomora, zloba i pakost, znaju te slabosti i ranjavaju sto vise mogu. 

Ne mogu da podnesu ta duhovna blaga koja ih peku kao zar. 

Gledaju kako ce da povrede, uvrede, ukaljaju, oblate, sapletu, potpletu, podbodu, rane, satru, ponize. 

Nezna bica, placu, pate, slabe. 

Mogu da se razbole i izgube zivot zbog bola koji im zadaju zli ljudi. 

Samo, oni su bozija stvorenja. 

Bog im je dao te talente i on ih cuva. 

Bdi nad njima i ne da da propadnu. 

Zbog odricanja i borbe, daje im moc da pobede zlo. 

Da uspeju. 

Da nadju svoj put i uberu plodove svoga rada i dobrote. 

Zato nezne duse, ne plasite se! Iako tanane, snagu vam daje Bozija sila. 

Srecno!

V R E M E

-Život teče svojim tokom nezaustavljivo. Ma koliko se neko trudio da vam ga ulepša ili zagorča, on pronalazi svoje ključne tačke nepogrešivo.
-Možda u današnjem svetu ne postoji više onoga zbog čega bi bili srećni, jer toliko je ružnog svakodnevno, ali snaga lepog je jača.
-Ono što nosimo u sebi, određuje nas.
-Nakaznost zla ima svoj portret kojim se predstavlja.
-Svetlost dobra oreol kojim se nadnosi nad one koji ga tvore.
-Vreme sve najbolje objasni i pokaže.
-Sporo je kad se čeka.
-Brzo je kad stigne.
-Mrsi konce. Bistri um.
-Ogoljava.
-Objašnjava.
-Uči.
-Kažnjava.
-Raduje.
-Za ljubav ne postoji.
-Sekunda je jača od decenije jer može da promeni pravac.
-Ono leti, teče, juri i stiže.
-Nema vremena.
-Poklanjam ga onome koga volim.

“Vreme je sudija koji sudi sudijama.”

D E S E R T

Uključim TV i slučajno kliknem na Farmu.
Rekoh, hajde da pogledam malo o čemu se radi, čisto da ne budem baš skroz isključena. Mislim da je desetak minuta bio maksimum. Ugasim TV.
Između boravka na Farmi, u takvoj razornoj energiji sa debelim honorarom i sama u pustinji prepuštena sebi, da se hranim kao beduin i tražim vodu uz pomoć majmuna kome sam dala zadnji grumen soli, izabrala bih drugo.
Uverena da bih u drugoj varijanti preživela, ili bih stradala časno od divljih zveri ili oluje.
U prvom slučaju ne bih preživela ni par dana, rastrgnuta od zveri u ljudskom obliku.

“Vas je ovdje mnogo, a ja sam sâm. Činite sa mnom što god hoćete, jer vukovi rastržu janje u noćnome mraku, ali tragovi krvi ostaju na tlu sve do jutra i izlaska sunca.”

 

DESERT

J’allume la TV et tombe sur la l’émission de téléréalité La Ferme.
Je me dis, voyons voir de quoi ça parle, juste histoire de ne pas être totalement déconnectée. Je crois qu’une dizaine de minutes m’ont suffit et j’ai éteint la télé.
A chosir entre La Ferme avec ses énergies destructrices aux honoraires monstrueux et être seule dans le désert, abandonnée, me nourrissant comme un bédouin et cherchant de l’eau avec l’aide d’un singe à qui j’ai donné le dernier grain de sel, je choisirai le désert.
Je suis convaincue de survivre dans le second cas ou je périrais honorablement mise en pièces par des monstres à apparence humaine.

« Vous êtes très nombreux ici, et je suis seul. Faites de moi ce que vous voulez, car les loups déchiquètent l’agneau dans la nuit noire, mais les traces de sang restent jusqu’au levé du soleil. »

BELA i CRNA

Na koktelu je bilo živo.
Svi su se trudili da budu nasmejani i ljubazni.
Da se prikažu u najboljem svetlu.
Nije bila ljubitelj takvih događaja i jedva je čekala da ode. A tek je stigla.
Dok je pogledom tražila nekog poznatog, pažnju joj je privukao prijatan glas:

“Ne smeta meni da budem u centru pažnje, to se nameće samo po sebi, ali i sa samoćom se odlično snalazim. Ljudi su u biti podla bića.
Dovoljno je da im ne činiš zlo, a možeš i dobro da im činiš,
za njih je isto.
Opet će da mrze.
Zlo da misle, govore i čine.
Da budu ljubomorni.
Svoj svoga da gurne i zgazi, a kamoli tuđin.
Dobro ih razdražuje, jer im je zlo prirodno stanje.
Vole više da im se zlo čini, jer tad se osećaju bolje i misle da su bolji.
Omiljene su mi samo bele vrane i crne ovce.
Ostale posmatram.”

“Izvinite što dajem sebi slobodu da vam se predstavim.”
“S kim imam čast?”
“Bela Vrana, drago mi je.”
“Crna Ovca, zadovoljstvo je moje!”

 

WHITE & BLACK

It was lively at the coctel.
Everyone tried to keep smiling and act friendly.
To appear in their best light.
She was not a fan of such events, and couldn’t wait to leave the place already. Actually, she has just arrived.
While she was looking around if there is someone familiar, a pleasant voice has attracted her attention:
“I don’t mind being in the center of attention, it’s often imposed by itself, but I’m handling very well with a loneliness too. People are essentially vile creatures.
It is enough that you do not harm them, but you can also do good to them,
it will be the same.
They are going to hate.
To think, say and do bad things.
To be jealous.
To push and step in someone of their own, and not to mention the stranger.
Good provokes them because the evil is their natural state.
They even prefer that you treat them badly, because it makes them feel better, and they think they are better.
I prefer only white crows and black sheeps.
The others, I observe ”

“Allow me to take the liberty to introduce myself.”
“With whom do I have the honor?”
“The White Crow, nice to meet you.”
“Black Sheep, it’s my pleasure!”

 

CORNEILLE BLANCHE ET MOUTON NOIR

Il y avait du monde au cocktail.
Tout le monde s’évertuait à rire et à être aimable, pour se montrer sous leurs meilleurs jours.
Elle n’était pas fan de ce type de soirée et ne souhaitait qu’une chose, partir. Or, elle venait d’arriver.
Alors qu’elle cherchait du regard une éventuelle connaissance, une voix agréable l’attira :

« Cela ne me dérange pas d’être au centre de l’attention, cela va de soi, mais je me débrouille parfaitement bien avec la solitude. Les gens sont surtout des êtres mesquins.
Pour eux, cela revient au même qu’on soit bon avec eux ou qu’on ne leur fasse pas de mal.
Ils vous détesteront toujours autant. Ils penseront, parleront et agiront méchamment.
Ils seront jaloux.
Ils bousculeront et écraseront leur propre famille, sans parler des autres…
La bonté les irrite, car la méchanceté est leur état naturel.
Ils préfèrent qu’on leur fasse du mal, car ils se sentent mieux et pensent qu’ils sont meilleurs.
Personnellement, je privilégie les corneilles blanches et les moutons noirs.
Les autres, je les observe. »

« Excusez-moi de me présenter à vous spontanément. »
« A qui ai-je l’honneur ? »
« La corneille blanche, enchantée ! »
« Le mouton noir, tout le plaisir est pour moi ! »

 

Šta je to?

“Zlim postupanjem ne pomažeš samo zlom čoveku kome služiš, već i sebi skraćuješ put do pakla.”
Bilo joj je na vrh jezika, ali zadržala je reči. Nema svrhe. Teleća glava, priglupe, zle devojke i onako ne bi shvatila. Ona je samo izvršavala ono što bi joj više zlo naložilo i ništa više. Uživala je u toj ulozi zbog svoje podlosti, vidi se, ali da je nešto mogla sama da smisli, teško.

Zanimljivo je sve to posmatrati iz šire perspektive.
Zrno po zrno zla, svuda, na svakom koraku, i onda se pitamo otkuda odjednom niz tolikog nasilja, pljački, ubistava…
Nije odjednom.
To se dalo očekivati.
To je posledica zlog postupanja.

Kad se nešto razvija i raste, logično je i da sazri.
Da prsne kao zreli čir pun gnoja po nama svima koji posmatramo bujanje tog zla.
Neki od nas samo posmatraju, neki aktivno učestvuju da ono buja i raste, a neki žmure praveći se da ne postoji.
Onda gnoj zla oduzme život nekome i mi se svi pitamo: “Šta je to?”

 

QU’EST-CE QUI SE PASSE ?

« par tes actes indignes tu ne sers pas seulement la personne méchante qui t’utilises, tu raccourcis également ta route vers l’enfer. »

Les mots étaient sur le bout de sa langue, mais elle ravala ses paroles. C’était inutile.Pauvre fille, inutile, misérable, de toute façon elle ne comprendrait pas. Elle faisait seulement ce qui attisait encore plus sa méchanceté et rien de plus. Elle se complaisait dans ce rôle à cause de sa bassesse, cela se voyait, malgré qu’elle ne pouvait rien concevoir toute seule, ou difficilement.

Observer tout cela d’une perspective plus large était intéressant.

La méchanceté s’égrenne, partout, à chaque pas, et après on se demande pourquoi tant de violence, de vols, de meurtres…

Ce n’est pas arrivé d’un seul coup !
On devait s’y attendre.
C’est la conséquence d’actes malveillants.

Lorsque quelque choses se développe et grandit, il est logique qu’il murisse aussi.
Qu’il éclate comme une plaie remplie de pus sur nous tous qui regardons cette prolifération de vilénie.

Certains observent uniquement, d’autres participent à ce déluge, d’autres encore se voilent la face.

Alors, ce pus répugnant prend la vie de quelqu’un et nous nous posons cette question : « Mais qu’est ce qui se passe ?!»

T R N

Ništa više ne bode oči nečasnim ljudima od čoveka plemenitog duha.

Kao trn u oku, kao so na rani, kao kamen u cipeli, on smeta.

Daveći se u blatu u kome su ogrezli, nečasni ljudi čine sve da plemenitu, čistu dušu bar poprskaju njime, a po mogućstvu i uvuku u sopstveni mulj.

Nemoralni ljudi, kao lako upotrebljivi neohodni su za ostvarivanje nečasnih ciljeva.

Sokrat je mislio da ih to ne čini srećnim.

Kada čovek čini stvari za koje duboko u sebi zna da nisu ispravne ne može biti srećan. A samo nesrećan čovek čini zlo drugome.

L’EPINE

Un homme à l’âme noble pique les yeux des personnes sans honneur.

Comme une épine dans l’œil, comme du sel sur une blessure, comme un caillou dans une chaussure, cet homme dérange.

S’embourbant dans la boue dans laquelle ils se noient, les personnes sans honneur font tout pour éclabousser l’âme noble, et en fonction de leurs moyens, les attirer dans leur propre fange.

Les personnes immorales, facilement utilisables, sont nécessaires pour atteindre leurs buts honteux..

Socrate pensait que cela les rendait heureux.

Celui qui agit mal alors qu’il sait au fond de lui que cela est injuste, ne peut être heureux. Et seule une personne malheureuse fait du mal aux autres.

 

T A J L U K S U Z

Stan se zaprljao. Trebao bi da se očisti.

I tako se ja odlučim na taj luksuz, da pozovem nekog ko se bavi tim poslom.

Moj izbor padne na jednu personu, koja se unazad više godina bavi time.

Došla je u dogovoreno vreme. Samo što je počela, sela je malo da odmori i zapalila cigaretu. Rado sam nam skuvala kafu i pripremila doručak. Usput smo proćaskale o vremenu, skupoći i ona je nastavila.

Dok sam pripremala ručak, ona opet sede, zapali cigaretu.. Vidim umorna je, sažalih se, umornija od mene…Neće stići kako vreme prolazi da uradi ni deo, pa odlučih da se i ja aktivno uključim.

U tome dođe vreme ručka. Pojele smo ga u slast i popile kafu. Ona nastavi malo, pa opet cigareta i sve tako do večeri. Ponestade ih joj, i ja dadoh kutiju mojih.

Završila je nekako, reče koliko sam dužna i ode.

Bi mi žao te umorne, iscrpljene žene.

Nisam stigla ni da razmislim koliko sam se i ja taj dan umorila, a htela sam da priuštim “taj luksuz”.

Sedoh da malo dođem do daha i primetih da je moja kutija u obliku srca otvorena..Ustadoh kao oparena! Prstenja nije bilo…

Napisano po istinitom događaju.

 

CE LUXE

L’appartement était poussiéreux. Il fallait faire un peut de ménage.

Et voilà, je me permis ce luxe, d’appeler une femme de ménage. Mon choix se porta sur une personne qui faisait ce métier depuis des années.

Elle arriva à l’heure convenue ensemble. Elle venait à peine de commencer, qu’elle fit une pause pour se reposer et alluma une cigarette. Je préparai le café et le petit-déjeuner avec joie. On discuta du temps, du coût de la vie, et elle reprit sa tâche.

Pendant que je cuisinais, elle s’assit de nouveau, et alluma encore une cigarette… Je voyais qu’elle était fatiguée, bien plus que moi… Elle n’arrivera pas à faire ni la moitié de ce qui était prévu et je décidai de l’aider activement.

Puis arriva le moment du déjeuner. On mangea ensemble, on but un café. Elle poursuivit un peu, et à nouveau une cigarette et ainsi de suite jusqu’au soir. Elle était à court de cigarettes et je lui donnai mon paquet.

Elle finit tant bien que mal et me dit combien je lui devais.

J’avais pitié de cette femme usée.

Je n’avais même pas songé à quel point moi aussi j’était fatiguée ce jour-là, mais je voulais m’offrir « ce luxe ».

Je m’assis pour reprendre mon souffle et remarquai que ma boite à bijoux en forme de cœur était ouverte. Je me levai comme si on m’avait brulée au fer blanc ! ! il n’y avait plus de bagues…

Inspiré de faits réels.