R E J T I N G

“Izvrni mi kožu, nek se sablažnjava svet patnjama moje duše!”

“Ne podnosim senzacionalističke vesti, emisije i slično. Ljudska patnja se smešta u rijaliti.”
“Mi smo jedno netolerantno, necivilizovano, poremećeno društvo.”
“Šta misliš koji procenat u Srbiji nosi senzacionalistički bol? Užas dostojan emisije. Svaki peti, treći… Jedan TV kanal rezervisati samo za bol.”
“Većina nas bi mogla da izvrgne naličije svoje kože javnom mnjenju da se sablažnjavaju mase.”
Nov rijaliti.
Bacanje pred publiku najdubljeg bola.
Da ga žali.
Da plače.
Da se teši kako je strašno i ima gore.
Nova moda.
Hit!
Baca senku na ostale.
Oni su više porno, i kriminogeni.
Ovo je ogoljeni bol.
Do koske.
“Postoji li drugi način da se pomogne ljudima? Bez javnog sramoćenja.”
Teško.
Stvar zapne.
Udari u zid bezakonja, samovolje.
Nema se kud.
Onda se ogoli.
Skoči rejting.
Novinaru.
Televiziji.
Nahrane se mase.
Isplaču.
Sažive.
Izvrši se pritisak.
Javi se političar koji “stvar uzme u svoje ruke” i pomogne akteru tragične priče.
Skoči mu rejting.
I na tome ostane do sledećih kostiju i mesa.

Ogoljenih.