T A Č N O

Ja tebi, ti meni.
Ti meni, ja tebi.
Ja ću tebi, ako ćeš ti meni.
Ti ćeš meni, ako ću ja tebi.
Izmerim, pa dam.
Premeriš, pa daš.
Da bude tačno.
Paziš da bude tačno.
Pazim da bude tačno.
Da ne pretekne.
Da ti ne prelijem.
Da mi ne preliješ.
Kad ti meni ne,
i ja tebi ne.
Koliko ti meni ne,
toliko ja tebi ne.
Samo da bude tačno!
Nemoj slučajno da daješ,
a da ti ne daju.
Strogo meri.
Strogo seci.
Trguj!

Dajem jer hoću.
Kome hoću i koliko hoću.
Ne zato jer mi je dao.
Ne zato jer merim.
Već što hoću.
Što mislim da treba.
Sviđa mi se tako.
Ne trgujem sa davanjem.
Ne trgujem sa voljenjem.
Ne trgujem sa htenjem.
Nemam vagu za htenje i trebanje,
a ni meru za davanje i voljenje.

E, sad vi izmerite, pa recite!